Način rada common rail injektora

Za vreme isporuke goriva iz pumpe visokog pritiska tokom rada motora funkcije injektora se može podeliti u 4 radna režimska stanja:

  1. injektor zatvoren (sa dovedenim visokim pritiskom)
  2. injektor otvara (početak isporuke)
  3. injektor potpuno otvoren
  4. injektor zatvara (kraj ubrizgavanja)

Ova radna režimska stanja uspostavljaju se raspodelom sila na sastavne delove injektora. Kad motor nije u radu i kad nema pritiska u Rail-u opruga brizgaljke zatvara injektor.

Injektor zatvoren (stanje mirovanja)

U stanju mirovanja magnetni ventil je zatvoren. Kad je odvodna prigušnica zatvorena, kugla kotve je posredstvom sile opruge ventila pritisnuta na sedište prigušnice za oticanje. U upravljačkom prostoru ventila formira se visoki pritisak Rail-a. Isti pritisak uspostavlja se i u komori brizgaljke. Sila koja dejstvuje na čeonu površinu upravljačkog klipa, a koja je izazvana pritiskom u Rail-u, i sila opruge brizgaljke drže iglu u zatvorenom položaju, t.j. suprostavljaju se sili otvaranja koja napada stepenasti deo igle brizgaljke.

Injektor zatvoren (stanje mirovanja)

Injektor otvara (početak ubrizgavanja)

Injektor se nalazi u stanju mirovanja. Magnetni ventil je tada upravljan tkz. strujom privlačenja, što služi svrsi brzog otvaranja magnetnog ventila. Sila u elektromagnetima, na kojima je upravo izvršeno upravljanje, savladava silu opruge ventila i kotva otvara prigušnicu za oticanje. Povišena struja privlačenja se u najkraćem vremenu redukuje na manju struju držanja elektromagneta. Ovo je moguće pošto je vazdušni prostor magnetnog kola manji. Sa otvaranjem odvodne prigušnice gorivu je omogućeno da iz upravljačkog prostora ventila kroz gornju šupljinu i povratni priključak otiče ka rezervoaru goriva. Dovodna prigušnica sprečava potpuno izjadnečenje pritiska, i pritisak u upravljačkom prostoru ventila opada. Ovo dovodi do toga da je pritisak u upravljačkom prostoru ventila manji od pritiska u komori brizgaljke, u kojoj još uvek vlada nivo pritiska iz Rail-a. Smanjeni pritisak u upravljačkom prostoru ventila ima za posledicu smanjenje sile na upravljačkom klipu i dovodi do otvaranja igle brizgaljke. Ubrizgavanje započinje.

Injektor otvara (početak ubrizgavanja)

Injektor potpuno otvoren

Brzina otvaranja igle brizgaljke određuje se razlikom protoka kroz dovodnu i odvodnu prigušnicu. Upravljački klip dospeva na svoj gornji graničnik i zaustavlja se na jastuku goriva. Jastuk goriva se uspostavlja usled strujanja goriva između dovodne i odvodne prigušnice. Brizgaljka injektora je sada potpuno otvorena i gorivo se pod pritiskom koji približno odgovara pritisku u Rail-u ubrizgava u prostor za sagorevanje. Raspodela sila u injektoru je slična raspodeli sila tokom faze otvaranja.

Injektor zatvara (kraj ubrizgavanja)

Kad magnetni ventil više nije pod dejstvom upravljanja, tada kotva, posredstvom ventilske opruge bude pritisnuta na dole, i kugla zatvori odvodnu prigušnicu. Kotva je izvedena dvodelno. Ploča kotve se na dole vodi pomoću jednog prihvatača, a pošto višak njenog hoda preuzima povratna opruga time je sprečeno delovanje njene sile na kotvu i kuglu.

Usred zatvaranja odvodne prigušnice u upravljačkom prostoru se preko dotoka kroz dovodnu prigušnicu ponovo uspostavlja isti pritisak kao u Rail-u. Ovaj povišeni pritisak deluje povećanom silom na upravljački klip. Sila iz upravljačkog prostora ventila i sila opruge zajedno savladavaju silu koja vlada u komori i igla brizgaljke zatvara.

Brzina zatvaranja igle brizgaljke određena je protokom kroz dovodnu prigušnicu. Ubrizgavanje se završava kad igla brizgaljke ponovo dospe na svoj donji graničnik.

Brzina zatvaranja igle brizgaljke određena je protokom kroz dovodnu prigušnicu