Članci
Delovi common rail sistema
Ventil za regulaciju pritiska

Ventil za regulaciju pritiska ima zadatak da u rail-u uspostavi i održava pritisak zavisno od režima rada motora:

  • pri suviše visokom pritisku u rail-u ventil za regulaciju pritiska se otvara, tako da jedan deo goriva iz rail-a dospeva preko jednog sabirnog cevovoda nazad u rezervoar goriva.
  • pri previše niskom pritisku u rail-u ventil za regulaciju pritiska se zatvara i vrši zaptivanje visoko-pritisne strane u odnosu na nisko-pritisnu stranu.
 
Način rada common rail injektora

Za vreme isporuke goriva iz pumpe visokog pritiska tokom rada motora funkcije injektora se može podeliti u 4 radna režimska stanja: